San Sebastian-Gipuzkoan, hitz hutsak baino zerbait gehiago da ikus-entzunezkoen sektoreari ematen zaion babesa, izan ere, zerga-pizgarri garrantzitsuak ematen dira. Sozietateen gaineko Zergan % 30eko kenkaria lortzen dute Euskadiko eta Estatuko ekoizpenek, eta % 40koa, euskaraz filmatzen direnek.

Gure lurraldean filmatzen duten atzerriko ekoizpenek, berriz, EAEn egindako gastuen % 25eko kenkaria lortuko dute. Kasu batzuetan, gainera, udal tasen salbuespena gehitu behar zaie pizgarri horiei.

 

%30eko

KENKARIA SOZIETATEEN GAINEKO ZERGAN, EUSKADIKO ETA ESTATUKO EKOIZPENETARAKO

 

%40eko

KENKARIA SOZIETATEEN GAINEKO ZERGAN, EUSKARAZ FILMATUTA BALDIN BADAGO

 

%25eko

KENKARIA INBERTSIOAGATIK, ATZERRIKO EKOIZPENETAREKO